Struktur Organisasi LKN

Struktur Organisasi LKN

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KAJIAN NASONAL (LKN)

 

PEMBINA                                        : Dedi Hariyanto

KETUA                                             : Andi Habibi

SEKRETARIS                                  : Andi Adinata

BENDAHARA                                  : Febria Mariska

 

Bidang Humas                                  : Baso Renidra Salman

Bidang Sosial Kemasyarakatan       : Iskandar

Bidang Antar Instansi /Lembaga      : Yogie Saputra

Bidang Usaha                                   : Nara Pratama

Bidang Teknologi Informasi              : Taufiq Hidayat

Bidang Umum                                  : Arif Saputra     

 

LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( LKN )

ttd

ANDI HABIBI
Ketua